Publications

(2022). Political Regimes and Informal Social Insurance. Comparative Political Studies.

DOI PDF Online Appendix Replication Materials

(2014). Uruguay 2013: Un Balance Pre-electoral. Revista de Ciencia Política, 34(1): 293-313..

PDF DOI